LEVAB. Utveckling av individ och organisation
 
LEVAB  Utveckling av individ och organisation
 
 
 
 
 
 
 
privatcoaching PRIVATCOACHING / SAMTALSSTÖD

Ibland händer det saker i livet som gör att vi tappar bort oss själva och då kan vi behöva hjälp. Det kan handla om livskriser, skilsmässa, sorg, utbrändhet eller en stark längtan efter något mer i livet och att lära känna sig själv inifrån. Coaching / samtalsstöd är ett kraftfullt verktyg för att leda en individs utveckling mot det liv han eller hon önskar leva och få stöd att kunna få ut mer av livet. Jag arbetar både med karriärcoaching och livscoaching samt ger samtalsstöd / terapi då jag är utbildad till både terapeut och coach. Min utgångspunkt är att all kunskap och alla svar finns inom varje individ men ibland behövs det hjälp utifrån för att kunna hitta dem. I processen får den jag arbetar med hjälp att reflektera över sig själv för att bli mera medveten om behov, önskningar och beteenden.

Med en ökad medvetenhet blir det lättare att besluta sig för att göra en förändring och att sedan ta det viktigaste steget för att en förändring skall bli varaktig, nämligen handling. Coachingen utgår alltid från de behov och önskemål som den jag coachar har definierat själv, vi utgår från nu-situationen och tittar på riktningen framåt. I terapin / samtalsstödet handlar det ofta om att reflektera över det som har varit, ge sig själv tid och möjlighet att läka för att därefter fundera över livets nya riktning.

Jag stödjer individen genom frågeställningar som öppnar nya möjligheter, vidgar bilden och skapar förutsättningar för utveckling och växt. Exempel på områden jag arbetar med är; förbättrad livskvalité, självkänsla, fördjupade relationer, stress, karriärförändringar, kommunikation, motivation, sorgbearbetning, livsförändringar. Coachingen / samtalsstödet som jag ser det skall vara spännande, överraskade och kunna rymma både skratt och tårar. Första samtalet är helt förutsättningslöst eftersom ett lyckat samarbete till stor del handlar om förtroende. Jag arbetar under tystnadsplikt. Välkommen på ett första förutsättningslöst möte.
 
 

"Samtalsstödet har betytt otroligt mycket för mig. När jag ser tillbaka på vad jag åstadkommit under tiden med coaching blir jag idag både förvånad och stolt över mig själv. Jag tror inte att jag skulle ha mått så bra eller ha haft det jobb jag har idag utan ditt stöd.""Att ha en coach som ser ens situation med andra ögon, lyssnar, hjälper till att sortera alla tankar, stöttar och uppmuntrar är ovärderligt! Jag har fått bra ”verktyg” att jobba med som hjälpt mig att växa som person.""Samtalen har för mig inneburit stora insikter. Du hjälpte mig att sätta ord på saker som jag visste fanns där men också på en massa saker som jag inte var medveten om. TACK!"