LEVAB. Utveckling av individ och organisation
 
LEVAB  Utveckling av individ och organisation
 
 
 
 
 
 
 
workshops och föreläsningar WORKSHOPS / FÖRELÄSNINGAR

Alla workshops kan ges under en heldag eller halvdag eller som en inspirationsföreläsning på runt två timmar. Föreläsningarna är upplevelsebaserade och inkluderar övningar och diskussioner för att påverka inte bara för stunden. Välkommen att ta kontakt för ett upplägg som passar dig.

Mål & Vision – hitta dina verkliga mål och uppnå dem!
Här ges tid att reflektera över och uppdatera gruppen eller individens vision och mål för att nå yttre och inre framgång. Vi hittar sätt att överkomma hinder, upptäcker var vi kan få stöd och får klarhet i vad vi bör prioritera.

Kommunikationsworkshop
Med syfte att stärka gruppen, dess laganda och effektivitet fokuserar vi på att förbättra kommunikationen. Vilka är våra olika kommunikationsstilar? Hur ger vi feed-back och hur väl lyssnar vi? Vilka beteenden finns i gruppen som är bra och som behöver stärkas och vilka beteenden bör vi sluta med?

Konsten att arbeta bättre tillsammans
Att kommunicera på arbetsplatsen på ett sätt som gör att mål nås på ett effektivt sätt är inte alltid lätt. I denna föreläsning ges fyra konkreta verktyg för hur vi skapar starka arbetsrelationer, hur vi kommunicerar för att nå varandra och hur vi gör för att hantera olikheter och konflikter.

Konsten att leva bättre tillsammans
Den allt mer omfattande lyckoforskningen visar att nära relationer är grundläggande för att vi skall känna lycka i vårt liv. I det här föredraget blir det tydligt att mer kunskap om oss själva och andra kan hjälpa oss att utveckla våra relationer mot bli mer harmoniska och motståndskraftiga.
 
 

"Well structured. Good balance between theory and "doing". Relaxed atmosphere. Thanks a lot for your coaching of the process of growing together as a team!"
Deltagare Kommunika-
tionsworkshop."Spännande! Du var en väldigt bra ”kurshållare”, behaglig, lugn och kunnig. Jag tror att du har bidragit jättemycket till gruppens framtid och gemenskap." Deltagare Mål & Visionsworkshop"Vill verkligen rekommen-
dera dina workshops! Du har kommit med ett lugn och gett oss verktyg att jobba med samt hjälpt till att reda ut en del fråge-
tecken i organisationen" Deltagare Kommunika-
tionsworkshop samt Mål & Vision"Tack för en välplanerad workshop! Bra upplägg med relevanta övningar där alla involverades på ett naturligt sätt." Deltagare Kommunikationsworkshop